Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Barneverntjenesten – en polyfon organisasjon?


Hilde A. Aamodt: Phd i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studieleder

I artikkelen sees barnevernets undersøkelse i et systemteoretisk perspektiv. Analysen viser hvordan barnevernet som organisasjon benytter seg av flere ulike kommunikasjonssystemer der det sosialfaglige system ikke er det dominerende. Den enkelte saksbehandler må dermed håndtere en organisasjon hvor det ikke er gitt fra hvilket system en beslutning skal tas. Gjennom de ulike måtene det kommuniseres på, trer barnevernundersøkelsen frem og med den et bestemt blikk på hvordan undersøkelsen og klientene skal forstås. Det er altså barnevernundersøkelsens tilknytning til et bestemt kommunikasjonssystem som blir bestemmende for hvordan saksbehandlerne forstår seg selv og sitt oppdrag, men også hvem familiene blir for dem. Dermed trer barnevernet frem som en mangestemmet eller polyfon organisasjon. Artikkelens empiriske datagrunnlag er ti samtaler mellom foreldre og saksbehandlere i deres første møte i en barnevernundersøkelse. Samtalene er videofilmet.

Nøkkelord: Barnevernets undersøkelse, Polyfon organisasjon, Niklas Luhmann, systemteori

This article examines the Norwegian Child Welfare Services from a systems theoretical perspective. The article shows how, as an organization, Child Welfare Services make use of several different communication systems rather than applying the professional care system as its dominant system of communication. The implication of this is that individual caseworkers have to manage from within an organization where it is not obvious which system serves as the basis of their decision-making. Child welfare investigations carried out by Child Welfare Services are seen through the lens of these different forms of communication, which each produce a distinct perspective on how to understand the investigation and the clients. In other words, the ways in which caseworkers perceive not only themselves and their responsibilities but also the families involved depend on and are determined by the association of the investigations with a specific system of communication. This causes Child Welfare Services to emerge as a polyphonic organization. The data supporting the article consists of ten conversations between parents and caseworkers during their initial meeting as part of a child welfare investigation. The conversations were recorded on video.

Keywords: Child welfare investigations, polyphonic organization, Luhmann, systems theory.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon