Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge


Renee Thørnblad: Førsteamanuensis, regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge, (RBKU Nord), UiT, Norges Arktiske universitet.


Vibeke Sending: Forsker, regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge, (RBKU Nord), UiT, Norges Arktiske universitet.


Astrid Strandbu: Professor, institutt for pedagogikk og lærerutdanning, UiT, Norges Arktiske universitet.

Artikkelen omhandler barnets støtteperson i Familierådsmodellen. Oppmerksomheten er rettet mot hva som kjennetegner støttepersonrollen slik den praktiseres i Norge. Datamaterialet er innhentet gjennom samarbeid med Bufetat fra 92 gjennomførte familieråd i barnevernet i tidsrommet 2011–2015. Støttepersoner rekrutteres i hovedsak fra barnets familienettverk og er kvinner. I om lag halvparten av alle familierådene er barn og unge involvert i valget av støtteperson. I støttepersonenes beskrivelser framgår det ulike utfordringer i rollen og et behov for forbedret informasjon om støttepersonens oppgaver.

Nøkkelord : Familieråd, støtteperson, koordinator, barns deltakelse, demokratisering

The article discusses the child’s «support-person» in the Family group conference model – and focuses on what characterizes this role as practiced in Norway. The data is obtained through cooperation with the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufetat) and consists of 92 completed Family group conferences (FGC) organized by the Child Protection Services in the period of 2011–2015. «Support-persons» are recruited mainly from family networks and are women. Children are involved in the choice of support person in half of the FGC`. In the «support-persons» own descriptions, based on their experiences, states different challenges in this role and a need for improved information.

Keywords: Family group conference (FGC), support person, coordinator, children's participation, democratization
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon