Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 150-151)
av Reidun Follesø
Kommentar
Vitenskapelig publikasjon
(side 154-165)
av Edward Keilman
Sammendrag

Barnehagen er den offentlige institusjonen som har mest å gjøre med barn i førskolealder. Utenom familien og det private nettverket er de ansatte i barnehagen de voksne som barna tilbringer mest tid sammen med. Dette gjelder mer enn 90 prosent av alle barn i Norge. Barnehagene har daglig kontakt med mange barn, også de barna som lever under skadelige omsorgsforhold. Statistisk sett er det lite sannsynlig at det finnes barnehager – over en viss størrelse – der det ikke går barn som kunne trengt hjelp av barnevernet. Likevel er det andre instanser enn barnehagen som sender flest bekymringsmeldinger som omhandler barn i alderen 0–6 år.

Vitenskapelig publikasjon
(side 166-184)
av Jan Storø, Elisabeth Backe-HansenBacke-Hansen og Mette Løvgren
SammendragEngelsk sammendrag

Barnevernets bruk av institusjoner som plasseringsalternativ diskuteres i perioder. Diskusjonen er ofte normativ, i den forstand at politiske og fagpolitiske ståsteder preger standpunktene. I mindre grad finner vi kunnskapsbaserte bidrag. I forbindelse med forskningsprosjektet «Barneverninstitusjoner som arena for omsorg» har vi gått gjennom den tilgjengelige forskningslitteraturen på området. Vårt utgangspunkt er institusjoner for barn og unge i Norge som primært plasseres på grunn av omsorgssvikt, etter barnevernlovens paragrafer 4-4 4. ledd og 4-12. Artikkelen redegjør for resultatene.

There is an ongoing discussion of the use of residential care in child welfare. The discussion often becomes normative, in the sense that political and policy standpoints influence the points of view unduly. Knowledge-based contributions are less evident. As part of a study of residential care as an arena for care we did a literature review focusing on research concerning residential care for children and young people who are primarily placed because of abuse and neglect. The article presents and discusses the results of this review.

Vitenskapelig publikasjon
(side 186-205)
av Ann Kristin Alseth og Aina Lian Flem
SammendragEngelsk sammendrag

Dagens sosialarbeider kandidater skal etter endt utdanning praktisere i en samfunnskontekst preget av globalisering med nye sosiale problem som konsekvens, stigende arbeidsledighet, større ulikheter og ikke minst en økende minoritetsbefolkning som følge av dagens flyktningkrise. Nyliberal politikk medfører endrede rammebetingelser for utøvelse av sosialt arbeid i velferdsstaten. De endrede rammene står ofte i motsetning til sosial arbeids verdier. Som konsekvens av demografiske endringer i Norge vil det i framtiden være flere personer med minoritetsbakgrunn som vil ha behov for sosiale tjenester. Bachelor i sosialt arbeid med interkulturell og internasjonalt fordypning (inter/inter) ble etablert ved HIST (nå NTNU) i 2001 for å styrke sosialarbeidernes kunnskapsgrunnlag i møte med sosiale problem i dagens samfunn. Temaet for denne artikkelen er å utforske forutsetninger for at et mangfoldig studentfellesskap kan bli en ressurs i utdanning av sosialarbeidere som skal møte minoritetsfamilier i barnevernet. Artikkelen konkluderer med at globale og kritiske perspektiver i teori og pedagogikk er en forutsetning for at studentgruppa kan bli en ressurs, ikke bare for de få, men for alle.

Globalization, new social problems with global roots, social inequality and increased minority populations dominate to-days’ context for social work practitioners. Neoliberal policies with restructuring of the welfare regimes, including child welfare services, challenge fundamental values in social work. Bachelor in Social work at NTNU have since 2001 strengthened global and critical perspectives in the curriculum to prepare future social workers for the changing contexts and current challenges. In this article, we explore how active use of majority/minority issues experienced within the diverse classroom terrain can develop competences relevant for social work practice, with a special focus on Child Welfare. We argue that critical reflections, reflexivity and contextual analyses in everyday encounters among students of different backgrounds, can provide valuable experiences developing future professional conduct within any sector, including Child Welfare Services.

Intervju
(side 206-213)
av Olav André Manum
Sammendrag

Livet kan være tøft. Det vet alle. For enkelte er det tøffere enn for andre. Det vet både Vilde Adolfsen og Camilla Kristoffersen, henholdsvis påtroppende leder og politisk nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB). Det som imidlertid imponerer med disse to unge kvinnene, er at de, i samarbeid med barnevernet, kanskje, har maktet å vende tøffe erfaringer til en ressurs i livet og bruke disse erfaringene til å jobbe for at også andre kan få bedre liv gjennom Landsforeningen for barnevernsbarn.

Tidsskriftet Norges Barnevern

3-2017, årgang 94

www.idunn.no/tnb

Redaktør

Reidun Follesø, professor, Nord Universitet

Redaksjonssekretær

Olav André Manum

Redaksjonsmedlemmer

Øivin Christiansen, ph.d., Universitetet i Bergen

Inger Oterholm, førsteamanuensis, VID

Elisabeth Willumsen, professor, Universitetet i Stavanger

Viggo Krüger, førsteamanuensis II, Griegakademiets senter for musikkterapiforskning

Ingrid Blindheim, barnevernslederISSN print: 0800-1014

ISSN online: 1891-1838
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon