Jóna Hafdis Einarsson slutter som redaktør i Tidsskriftet Norges Barnevern etter fire år i jobben. Hun fortsetter imidlertid som leder av Norges Barnevernsamband, og det er her årsaken til at hun slutter, ligger: – Dette er først og fremst mitt initiativ, men styret i Norsk Barnevernssamband og jeg selv ser at det er et behov for å splitte disse to stillingene, blant annet fordi de to funksjonene trenger ulikt fokus, og fordi det vil bli enklere å folk i en ren redaktørstilling eller en ren lederstilling.