Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015

Svein Mossige, forsker I, Nova, Høyskolen i Oslo og Akershus . svein.mossige@nova.hioa.no

Kari Stefansen, forsker I, Nova, Høyskolen i Oslo og Akershus . kari.stefansen@nova.hioa.no

Ingrid Smette, forsker II, Nova, Høyskolen i Oslo og Akershus . ingrid.smette@nova.hioa.no

Mette Løvgren, forsker II, Nova, Høyskolen i Oslo og Akershus. mette.lovgren@nova.hioa.no

I denne artikkelen undersøker vi endringer over tid i barn og unges utsatthet for vold fra foreldre. Vi undersøker også endringer over tid i foreldrevoldens sammenheng med et sett av familierelaterte faktorer: familieøkonomi, foreldres alkoholbruk og foreldres innvandrerbakgrunn. Artikkelen bygger på to surveystudier som ble gjennomført med åtte års mellomrom. Disse er UngVold 2007 og UngVold 2015. Deltakerne i undersøkelsene var avgangselever på videregående skole, og utvalgene er sammenliknbare. Analysene viser generell reduksjon i forekomsten av vold fra foreldre. De viser videre sterke sammenhenger mellom de familierelaterte faktorene og utsatthet for grov vold på begge måletidspunktene. Mild vold har en svakere kopling til disse faktorene, særlig i 2015. Mot denne bakgrunnen diskuterer vi mulige forklaringer på reduksjonen i mild vold og stabiliteten i grov vold.

Nøkkelord: Vold fra foreldre, vold i oppdragelsen, mild vold, grov vold, survey, omfang, utviklingstrekk, risikofaktorer

Abstract

This article explores changes over time in children and youth’s exposure to parental violence and changes over time in the relationship between parental violence and family related factors. These factors are family economy, parents’ alcohol consumption and parents’ immigrant background. The article is based on two survey studies conducted in 2007 and 2015. In both studies participants were last year students in upper secondary school. The samples are comparable. The analysis shows a general reduction in the prevalence of parental violence and strong associations between family factors and severe violence, at both times of study. Milder forms of violence have a weaker association with these factors. Possible explanations for the reduction in mild violence and the stability in severe violence are discussed.

Keywords: Violence from parents, violent disciplining, mild violence, severe violence, survey, prevalence, time trends, risk factors
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon