Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Utviklingspsykologisk kunnskap er relevant for hvordan omsorgsplasseringer gjennomføres

Else-Marie Augusti: Postdoktor og PhD, Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP), Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, e.m.augusti@psykologi.uio.no

Gunn Astrid Baugerud: Førsteamanuensis og PhD, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Gunn-Astrid.Baugerud@hioa.no

Omsorgsplasseringer er en av de mest inngripende og omfattende tiltak samfunnet iverksetter overfor privatpersoner, altså familier, barn og foreldre. En slik hendelse oppleves ofte som svært negativ av de berørte partene, til tider uforutsigbar, og ofte innebærer det et høyt nivå av stress og negative følelser. I tillegg har barna som blir flyttet ofte opplevd hendelser som er gjenstand for gransking av påtalemyndigheten og at barnevernet ønsker å høre barnets versjon av sine opplevelser i familien. Nyere utviklingspsykologisk forskning viser at stress og stressregulering, herunder emosjonsregulering, er sårbar for de erfaringene barn gjør tidlig i livet, og at omsorgssviktede barn oftere enn andre barn utvikler stress- og emosjonsreguleringsstrategier som er mistilpassede og dårlig egnet til å regulere sterke følelser og stor grad av stress både på et biologisk og atferdsmessig plan. Dette ses i sammenheng med den tidlige tilknytningen disse barna etablerer med sineprimære omsorgsgivere, og som ofte kjennetegnes ved utrygge tilknytningsbånd, noe som fører til at omsorgssviktede barn som plasseres, er sårbare og kan ha vansker med å håndtere de intense følelsene og stresset som ofte oppstår i slike flyttinger. Videre viser internasjonal forskning at barns hukommelse er knyttet til tilknytningsorientering, men at anbefalte intervjuteknikker kan egne seg for å få så korrekt og omfattende informasjon fra barn der det er nødvendig. Artikkelen knytter sammen internasjonal og nasjonal forskning på barns evne til å regulere stress og følelser og viser hvordan denne er relevant for en av de mest inngripende prosedyrer norsk barnevern gjennomfører.

Nøkkelord: Barnevernet, omsorgsplasseringer, utvikling, stressregulering, emosjonsregulering, tilknytning, hukommelse.

Abstract

Removing children from their biological parents by court order is one of the most invasive and extensive interventions imposed on families, parents and children by national authorities. An experience like that is often perceived as highly stressful and negative for the parties involved. Recent developmental research show that stress and stress-regulation, including emotion-regulation, is influenced by the environment in which the child grows up. Maltreated children, which are those removed from home, may develop stress- and emotion-regulation strategies that are maladaptive due to the maltreating family environment. This maladaptive development has been linked to insecure attachment in toddlerhood and early childhood. Attachment style thus seems to be a risk factor for the development of stress- and emotion-regulation strategies on several levels, from biological to behavioral. This maladaptive development puts maltreated children in a vulnerable situation while being removed from their parents, and potentially less able to deal with the immense emotions and stress elicited by the removal. In addition, attachment and memory has been linked, especially in situations where negative emotional information is sought retrieved and reported. However, recommended best practice interview protocols may enhance children’s memory also for potentially traumatic life events. The present paper bridges international research on stress- and emotion-regulation in maltreated children to a Norwegian study on removals from home and how they are performed in this vulnerable group of children.

Keywords: Child protective services, removals, development, stress-regulation, emotion-regulation, attachment, memory
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon