Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kompetanseutvikling gjennom mentorskap

Nita Ørmen, Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold:

nita.ormen@hiof.no

Hege Simensen, Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold:

hege.simensen@hiof.no

Artikkelen gir en beskrivelse av et utvalg barnevernpedagogstudenters opplevelse av å være mentor. Det diskuteres hvorvidt en mentorordning kan være et supplement til ordinære praksisstudier i henhold til rammeplanen for 3-årig barnevernspedagogutdanning. Artikkelen bygger på tematisk analyse av fokusgruppeintervjuer. Intervjuene som har blitt gjennomført, kan indikere at studentene erverver relasjonelle erfaringer ved å være mentor. Videre kan datamaterialet tyde på at mentorene erverver kunnskap om barn og deres livsvilkår. Funnene synliggjør også at ulike rammebetingelser og forutsetninger må være til stede for å benytte mentorskap som praksis for framtidige barnevernspedagoger.

Nøkkelord: Praksisstudier, mentorskap, relasjon, kultursensitivitet, fokusgrupper.

Abstract

This article describes how a group of students from the Bachelor in Child Welfare experience being a mentor. We discuss whether mentorship contributes to fulfil the intentions in the curriculum regulations for the Bachelor in Child Welfare concerning practical training. The article is based on a thematic analysis from focus group interviews with both students who still were mentors at the time of the interview and with students who had ended their mentorship a year ago. The interviews can indicate that the students develop relational skills through mentoring. The data can also indicate that the mentors develop knowledge about children and their conditions of life, and that the students develop cultural sensitivity by attending the mentoring task. Furthermore different framework conditions must be present if mentoring is to be used as mandatory practical training for future child welfare workers.

Keywords: Clinical practice, mentoring, relation, cultural sensitivity, focus groups
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon