Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvorfor og hvordan utvikle musikkterapi i barnevernet? - Om tjenesteutvikling og forskning som samspillende sosiale praksiser

Viggo Krüger: Musikkterapeut Aleris Ungplan & BOI/Førsteamanuensis II, Griegakademiet, UIB, viggo.kruger@uib.no

Brynjulf Stige: professor i musikkterapi ved Griegakademiet, UiB, og forskingsleiar for GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking UiB & Uni Research Helse, Brynjulf.Stige@uib.no

Nina Bolstad: Leder barnevernvakten Bergen kommune, Nina.Bolstad@Bergen.kommune.no

Eksisterende forskning angående barnevern og musikkterapi peker på muligheter til å utvikle praksiser som gir barn og unge nye muligheter for deltakelse, fellesskap og rom for utvikling av egne ressurser. Like fullt er musikkterapi lite utbredt som tilbud i det norske barnevernet, selv om viktige unntak finnes. I denne artikkelen vil vi ved hjelp av en struktur som utvikler seg fra praksiseksempler til en beskrivelse av samfunnsmessige utfordringer ved implementering, drøfte implikasjoner av å forstå musikkterapi som utvikling av sosial praksis, og ikke som en predefinert intervensjon. Konsekvensen blir blant annet å forstå implementering som innovativ tjenesteutvikling. Som konkrete eksempler som nyanserer dette begrepet, vil vi kort beskrive en kunnskapsklynge og et kompetansenettverk som er etablert med tanke på utvikling av musikkterapi innen barnevernrelatert arbeid.

Nøkkelord: Musikkterapi, praksis, forskning, utdanning, implementering, tverrfaglig kunnskapsutvikling.

Abstract

Existing child welfare and music therapy research reveals new knowledge regarding how to use music therapy as an approach to give adolescents new possibilities for participation, experiences of community, and space for the development of their own resources. However, music therapy is still not an integrated part of Norwegian child welfare practice, although notable exceptions exist. In this article we will discuss implications of understanding music therapy as social practice, and not as a predefined treatment intervention. The reciprocity of service development, theory and research activities is key to such an understanding, and as concrete examples we will briefly describe a knowledge cluster and a competence network which have been established for the development of music therapy in child welfare-related work in Norway.

Keywords: Music therapy, practice, research, education, implementation, interdisciplinary knowledge.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon