Hospiteringsprosjektet handler om å utvikle ordninger der lærere ved de sosialfaglige utdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) får mulighet til å skaffe seg, eller oppdatere, arbeidserfaring fra yrkesfelt relevante for utdanningene. Målet med hospiteringen er at den skal bidra til at lærerne får tidsmessig erfaring og kunnskap fra yrkesfeltene som vil styrke undervisning og forskning, dels ved å knytte praksiserfaringer- og behov tettere til undervisningen og dels ved å åpne for praksisnære problemstillinger. Denne fagartikkelen vil gjøre rede for hvordan prosjektet er planlagt og gjennomført til nå, og den formidler ferske erfaringer fra hospitantene.