Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Brukermedvirkning og maktutøvelse – ungdom som medspiller og motspiller i barnevernet

Gro Jensen: førsteamanuensis i pedagogikk/sosialpedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Institutt for barnevern og sosialt arbeid. gje001@post.uit.no

Artikkelen bygger på en ph.d.-studie om ungdommers medvirkning i en nettverkskontekst i barnevernet ved bruk av en norskutviklet sosial nettverksmetode som kalles Flipover-metoden. Artikkelen belyser kritiske vilkår for brukermedvirkning for ungdom i barnevernet og setter fokus på kunnskaps- og kompetansebehov omkring skjult og åpen maktutøvelse i barnevernet. Det empiriske grunnlaget er intervjuer med utøvere og observasjon i nettverksmøter. Et sentralt fokus er hvordan utøverne kan utvikle kompetanse om hvordan både egen maktposisjon og innebygd makt i barnevern konstruerer samhandling og medvirkningspraksis med ungdom. Medvirkningspraksis kan utvikles ut fra at de unge brukerne (eller foreldrene) viser vilje til samarbeid, noe som knytter seg til posisjonene «medspiller» og «motspiller» som bruker i barnevernet. Også ungdommens problemformat ut fra hvordan utøverne definerer det, i tillegg til lovverk, rutiner og arbeidsmåter, påvirker hvordan brukermedvirkning utøves. Innholdet i artikkelen belyses gjennomgående av empiriske eksempler.

Nøkkelord: Brukermedvirkning, barnevern, ungdom, Flipover-metoden, maktutøvelse

Abstract

The article discusses Flipover, a Norwegian developed social network approach, which intends to increase youth´s participation in child welfare. In several ways, this approach enables young people aged 12-18 years in problem solving. The basis of this study are qualitative interviews with social workers and youth, as well as observations of meetings between child welfare, young people and their social network, over a two-year period. Several conditions for participation are exampled theoretically and empirically, in order to discuss how different forms of power in child welfare affect interaction with young people and their influence. Child welfare as a system reflects institutional power, with its laws, routines and approaches for problem solving. The power in child welfare relates also to the asymmetric positions for the participants, and the professionals’ power to define clients and their problems. Youth´s and the parent`s willingness to cooperate seem to be a central condition for increased participation in child welfare.

Keywords: Participation, child welfare, youth, Flipover, social network, power
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon