Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Nye reproduksjonsteknologier og «det biologiske prinsipp»

Jorid Krane Hanssen, førsteamanuensis

Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet

jorid.k.hanssen@nord.no

I tillegg til at nye reproduksjonsteknologier utfordrer dominerende oppfatninger om unnfangelse og foreldreskap, setter teknologiene også det biologiske prinsipp – slik vi kjenner det fra juridiske og faglige argumenter – i spill. Derfor er det interessant å registrere hvordan det biologiske prinsipp og biologiens betydning mangler en konsistent argumentasjon i deler av det norske lovverket. Artikkelen tar opp variasjonen i hvordan det biologiske prinsipp gis betydning i henholdsvis barnekonvensjonen, Prop. 105L (2012-2013) Endringer i barnelova (farskap og morskap), bioteknologiloven og barneloven. Variasjonen trer tydelig fram når man diskuterer prinsippet i lys av de nye reproduksjonsteknologiene.

Nøkkelord: nye reproduksjonsteknologier, det biologiske prinsipp, foreldreskap, etiske utfordringer

Abstract

The new reproductive technologies challenge dominant perceptions about conception and parenthood. In addition, they put «the biological principle» - as we know it from different legal and professional arguments – in play. Therefore, it is interesting to notice how «the biological principle» and the significance of biology within parts of the Norwegian legislation are in lack of firm and consistent arguments. In this article, I discuss the variety of significance «the biological principle» is given respectively in the Convention of the Rights of the Child (CRC), Prop. 105L (2012 -2013) Amendments to Children Act (fatherhood and motherhood), the Biotechnology Act and the Children Act. This variety becomes visible especially when discussing the connections between «the biological principle» and the new reproductive technologies.

Keywords: New reproductive technologies, the biological principle, parenthood, ethical issues.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon