Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kjærlighetens inntreden i barnevernet – en utfordring for den profesjonelle relasjon?

Hilde Marie Thrana, førsteamanuensis ved Institutt for Anvendt Sosialvitenskap, NTNU, Norwegian University of Science and Technology.

hilde.m.thrana@ntnu.no

Denne artikkelen drøfter kjærlighetens plass i sosialt arbeid, sett fra et historisk perspektiv der sosialt arbeid i stor grad var basert på kvinners frivillige arbeid og veldedighet. Artikkelen setter søkelys på hvilke begrep som ble sentrale i overgangen til en profesjonalisering av sosialarbeideryrket. Med et kjønnsperspektiv i bunnen ses det en sammenheng mellom kjærlighetens bortfall fra det sosiale arbeidet og dagens praksis der kjærlighet på nytt igjen har blitt et begrep i barnevernspraksisen. Artikkelen bygger på empiri fra et feltarbeid i et barnevernstiltak der ungdom og ansatte er blitt intervjuet om kjærlighetens betydning i den profesjonelle relasjon. Med utgangspunkt i dagens barnevernspraksis og sosialt arbeids historie peker artikkelen på en ny sosialarbeiderrolle der kjærlighet inngår som en del av fagkompetansen i barnevern og praksis i sosialt arbeid.

Nøkkelord: sosialarbeiderprofesjon, kjærlighet, kjønnsperspektiv, barnevern, profesjonalitet

Abstract

This article discusses love as a concept in social work practice, within the broader context of the history of Norwegian social work. Social work has developed from philanthropy; it is based on female charity, and became a profession within welfare services. During this transition, the content of social work has changed, and love as a concept disappeared for a long period from both the discipline of social work and its practice. A gender perspective illuminates the connection between love and social work and the recent reversal of it, in which love has again become a core concept in child welfare practice. The article builds on findings from a recent child welfare ethnographic research, in which youths and social workers had their voices heard regarding the concept of love in professional relationships. The scope of this work is to highlight changes in the content of the social worker’s role, implying that love enters the set of ethical competencies used to establish relationships with youths in vulnerable positions in society.

Keywords: social work profession, love, gender perspective, child welfare services, relationships
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon