Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd - erfaringer i et retrospektivt lys.

Førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger Ingunn.t.ellingsen@uis.no

Ingunn Øyre, Universitetslektor, Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger

Ingunn.oyre@uis.no

Fosterhjemsarbeid er en viktig del av barnevernets arbeid, og relativt mange barn bor til enhver tid i et fosterhjem. Det betyr også at mange barn vokser opp med fostersøsken i hele eller deler av sin oppvekst. I artikkelen belyser vi fosterforeldres egne barns erfaringer med å være fosterhjem for barn som har en utfordrende atferd. Studien er retrospektiv og funnene viser til økt konfliktnivå og uro i familien, og at fosterhjemsoppdraget kan medføre endringer i familienettverket. Brudd i fosterhjemsplassering gjør det vanskeligere for barna å knytte søskenrelasjon til nye barn. Likevel viser studien at det å vokse opp med fostersøken med utfordrende atferd også gir viktig sosial kompetanse som informantene verdsetter. Deres erfaringskunnskap er viktig fordi den peker på viktige områder for fosterhjemsomsorgen som lett kan komme i skyggen av andre oppgaver.

Nøkkelord: biologiske barn, fostersøsken, søskenrelasjon, nettverksendring, sosial kompetanse.

Abstract:

Foster home provision is an aspect of the role of Child Welfare Services in Norway, and, a relatively high proportion of children are in foster care. This also means that a number of children grow up with foster siblings. In this article, we investigate the experiences of foster carers’ own children regarding how they feel about sharing home with foster children who may exhibit some behavioural challenges. Our study is retrospective. Findings indicate some increase in conflict and trouble in their family after becoming a foster home. Furthermore, being a foster home can alter the family’s social networks. Experiences of foster home breakdown seem to make it more difficult to attach a sibling relation to new foster children. Even so, our research suggests that the experience of growing up with foster siblings who have behavioural difficulties can enhance the social skills of foster carers’ own children. This «trade-off», so to speak, is appreciated by the participants. These experiences are important to be aware of when working with foster home placements.

Keywords: biological children, foster siblings, sibling relationship, network change, social competence.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon