Siden 2008 har jeg satt mitt navn på en mengde rapporter, som har vært med på å forme ofte intetanende barns liv. Som utreder på foreldre-barn senteret Stiftelsen Vilde, som sakkyndig i barnevernssaker, og som fagkyndig meddommer. Jeg glemmer ingen av barna, og jeg tenker ofte på dem, og på hvilke liv de nå lever. De fleste av dem er fortsatt prisgitt barnevernstjenestens ivaretakelse og domstolenes beslutninger.