Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Utilsiktet flytting fra fosterhjem - En kvalitativ studie av fosterforeldrenes erfaringer

Barnevernspedagog, master i samfunnsplanlegging og leiing Bufetat, Region Midt-Norge, inntak og fosterhjemsrekruttering Molde marianne.lohne@bufetat.no

Psykologspesialist, ph.d., professor ved Høgskolen i Molde atle.odegard@hiMolde.no

Sosionom, master i spesialpedagogikk og DrPH, professor ved Universitetet i Stavanger elisabeth.willumsen@uis.no

  • Side: 169-181
  • Publisert på Idunn: 2015-09-04
  • Publisert: 2015-09-04

Noen barn må flytte flere ganger, først fra egne foreldre til fosterforeldre, så mellom flere ulike fosterhjem, eller mellom fosterhjem og institusjon. Ofte medfører flyttingene ytterligere påkjenninger på allerede belastede barn. Målet med denne studien var å få kunnskap om prosessen rundt utilsiktet flytting sett fra fosterforeldrenes side. Det ble gjennomført kvalitative intervju med i alt 18 fosterforeldre, fra 11 fosterhjem. Resultatene fra analysen oppsummeres i en figur, som illustrerer fire hovedfaser i fosterforeldrenes opplevelser: (1) tilnærming, (2) hverdagen, (3) erkjennelsen og (4) avvikling. Funnene drøftes i lys av fosterforeldrenes dobbeltrolle mellom arbeid og familie som påvirker samarbeidet med tjenesteytere og relasjonen til fosterbarnet, og hvor behovet for emosjonell bearbeidelse er sentralt.

Nøkkelord: fosterforeldre, kvalitativ studie, utilsiktet flytting, barnevern, samarbeid, brukermedvirkning

Abstact

Some children have to move several times, first from their own parents to foster parents, then between different foster homes. The aim of this paper is to present findings from a qualitative study focusing on foster parents' perceptions of unintended and unplanned removal of children living in foster care. A total number of eighteen foster parents were interviewed, based on a semi-structured interview guide. Categorization was used as the central analyzing tool, along with condensation and interpretations, as well as consensus discussions among the researchers, and a reference group.The findings are presented as an analytical model, illustrating four main phases: approaching the child, daily living, problem realization and moving the child. Implications for service user collaboration with foster parents are described and discussed.

Keywords: foster-parents, placement breakdown, collaboration, service user involvement, qualitative study.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon