Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Moderskap med restriksjoner

Barnevernspedagog, Master i barnevern, Tilsynsfører under samvær/Miljøterapeut – senter for foreldre og barn elisabeth.tveit.jorgensen@hotmail.com

  • Side: 183-201
  • Publisert på Idunn: 2015-09-04
  • Publisert: 2015-09-04

Artikkelen bygger på en studie av hvordan ti mødre med barn i langvarige fosterhjemsplasseringer beskriver sitt moderskap, et foreldreskap hovedsakelig utøvet gjennom samvær og telefonkontakt. Flesteparten av mødrene regnet seg fremdeles som mødre, og ønsket å ha en foreldrerolle. I beskrivelsene av sitt foreldreskap la de vekt på: Relasjonen til barnet, muligheten for familieliv og foreldreutøvelse, samt deltakelse i barnets liv. Mødrenes begrensede posisjon sto sentralt i deres beskrivelser, og samværsavtalen med sine restriksjoner hindret flere av dem i å utøve det foreldreskapet de ønsket. Barnevernets rolle som kontrollør ble tematisert som utfordrende når foreldreskapet skulle utøves. Undersøkelsen understreker behovet for en tettere oppfølging av foreldre når barn bor i fosterhjem. Studien skiller seg fra tidligere forskning ved at den belyser foreldrenes opplevelse av selve samværene og kontakten med barna, et tema som det finnes lite forskning på i Norge. Resultatene gir grunnlag for å understreke behovet for en større vektlegging av foreldrearbeid rundt samvær.

Nøkkelord: barnevern, fosterhjem, samvær, foreldre med barn i fosterhjem

Abstract

This article draws on a study of how ten mothers with children situated in long-term foster care describe their motherhood, a parenthood primarily performed through limited contact and by phone. Most mothers still considered themselves to be mothers, and wished to maintain a parental role. When describing their parenthood they emphasized their relationship to their child, the possibility of family life and parenting, and participation in the child's life. The mother’s limited position in serving that role was central to their descriptions, and restrictions related to contact agreements prohibited several mothers in serving their desired role as parents. The child welfare service's role as a controller was characterized as challenging when such parental roles were exercised. The survey underscores the need for closer follow-up of parents when their children are in foster care. This study differs from other research, since it highlights the parents’ experiences with contact, a theme that has been scarcely researched in Norway. The results create a foundation for underscoring the need for greater emphasis on parental work concerning contact after a placement.

Keywords: child welfare, foster care, contact, parents with children in foster care
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon