Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

I hvor stor grad oppfatter bachelorstudenter i barnevern sammenheng mellom pedagogikkfaget og andre fag i studiet?

Førstelektor/cand.polit. i pedagogikk ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, avdeling for samfunnsfag Underviser i pedagogikk og sosialpedagogikk torsol@hisf.no

  • Side: 203-220
  • Publisert på Idunn: 2015-09-04
  • Publisert: 2015-09-04

Som ansvarlig for pedagogikkfaget ved barnevernsutdanningen ved en høgskole ønsket jeg å undersøke hvordan bachelorstudenter i barnevern oppfatter pedagogikkfaget i forhold til andre fag i studiet. Dette er et felt som det ikke er forsket på tidligere.

Jeg stilte dette spørsmålet til studentene: Har du så langt i studiet sett forbindelser mellom andre fag, praksisstudiet og pedagogikkfaget? Har du eksempler?

Svarene viste at studentene i ganske stor grad har oppfattet faglige sammenhenger mellom pedagogikk-faget og andre fag i studiet, som miljøarbeid, psykologi, sosialpedagogikk, etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse, men også at det kanskje blir litt uklare skillelinjer mellom en del av fagene fordi de delvis støtter seg på de samme kildene. Studentene sier de har anvendt pedagogikk i praktiske kontekster i løpet av praksisstudiet.

Nøkkelord: tverrfaglige forbindelser, «pedagogiske øyeblikk», didaktikk, kommunikasjon, relasjon

Abstract

As academically responsible for the pedagogy discipline in a childcare bachelor’s program at a university college, the author wished to explore how students perceive pedagogy in relation to other main subjects within the program. To the author’s knowledge, this has not been researched previously. The students were asked the following question:

As a childcare bachelor’s program student, to what extent have you so far observed any academic connections between other subjects, practice training and the pedagogy subject? Can you mention any examples?

On the whole, answers seemed to confirm that the students’ experience was that there were academic connections between pedagogy and other subjects, such as psychology, social pedagogy, ethics, communication and relational ability. However, students’ responses may alternatively indicate the existence of blurred borders between some fields of study, perhaps due to the fact that certain program courses tend to be based on similar scientific sources. Students acknowledged the utilization of pedagogical knowledge during their practice placements.

Keywords: interdisciplinary connections, pedagogical incidents, didactics, communication, relation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon