Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Barnets stemme i tolkemedierte samtaler

Stipendiat, Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark irmelin.kjelaas@hit.no

Førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark ketil.eide@hit.no

God kommunikasjon mellom profesjonelle omsorgsutøvere og barn er helt avgjørende for hvordan barn som oppholder seg på institusjon får muligheten til å formidle sine erfaringer og aktivt påvirke sin situasjon. Denne artikkelen, som omhandler enslige asylsøkende barn på omsorgssenter, framhever at denne gruppen barn og unge er spesielt sårbare når det gjelder å kunne forstå og å bli forstått i profesjonelle samtaler. Samtaler med asylsøkende barn er i mange tilfeller avhengig av at tolk anvendes. Tolkens rolle og måte å tolke på kan ha stor betydning for samtalens utvikling. Artikkelen tar for seg en tolkemediert samtale som viser hvordan tolkens utelatelser og større endringer vanskeliggjør kommunikasjonen, og viser også hvordan samtalen mellom den profesjonelle omsorgspersonen og barnet til slutt bryter sammen.

Nøkkelord: Enslige mindreårige asylsøkere, tolkemediert samtale, barns deltakelse, profesjonell kommunikasjon, dialogisk perspektiv.

Abstract

This article highlights the interpreted-mediated interaction between unaccompanied asylum seeking children and social workers in a care center. Unaccompanied minors are particularly vulnerable in how the social worker understand their experiences of being a refugee child in a care center and how the children themselves understand taking part of the institutional interaction. When interpretation is necessary the interpreter's role and way of interpreting is crucial in this respect. The article use one case to emphasize how the interpreter's omissions and major changes hampers the communication, which eventually collapses.

Keywords: Unaccompanied asylum seeking children, interpreter-mediated interaction, the participation of the child, professional communication, dialogism.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon