Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Barn i fengsel – også barneverntjenestens ansvar

Førsteamanuensis og dr. jur. ved Høgskolen i Oslo og Akershus.elisabeth-gording.stang@hioa.no

Prosjektleder, forsker I, dr. med. og dr. philos. ved Senter for Velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. ida.hydle@nova.hioa.no

  • Side: 47-62
  • Publisert på Idunn: 2015-04-14
  • Publisert: 2015-04-14

Artikkelen omhandler unge lovbrytere under 18 år og barneverntjenestens ansvar for oppfølging av dem før, under og spesielt etter soning. Forfatterne redegjør kort for diskusjonen om norsk lovgivning og praksis knyttet til fengsling av barn. Deretter redegjøres det for kravene FNs barnekonvensjon stiller til norske myndigheters håndtering av unge lovbrytere. Videre gis det en presentasjon av Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel og det tverretatlige teamet som forfatterne evaluerer på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet fra 2013 til 2015. Barneverntjenesten er en av kriminalomsorgens viktigste samarbeidspartnere. Forfatterne presenterer og drøfter avslutningsvis barneverntjenestens nye oppgaver under og etter soning, og noen av de dilemmaene som reiser seg.

Nøkkelord: Unge lovbrytere, barnevern, FNs barnekonvensjon, kriminalomsorg, dilemmaer

Abstract

The subject of this article concerns children between 15 and 18 years committing serious crimes, and the responsibility of the Child Welfare Services before, during and particurlarly after their imprisonment. The article starts with a short description of the long-lasting discussion about Norwegian legislation on juvenile justice, followed by a presentation of the legal requirements set forward in UN Convention on the Rights of the Child, concerning juvenile justice. Furthermore, the article presents the Youth Unit in Bjørgvin Prison and its team, which the authors will be evaluating for the Ministry of Justice during 2015. The Child Welfare Services are to be viewed as one of the most important bodies – allied to the Correctional Services – when it comes to the follow-up measures when the young person is to be settled after having been released. The authors are finally discussing the new obligations and responsabilities of the Child Welfare Services in the release process, and some of the dilemmas implicit in the post-imprisonment situation.

Keywords: Juvenil delinquents, child welfare services, The UN Convention on the rights of the child, Criminal Care, dilemmas
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon