Hvordan vi tar vare på våre svakeste sier mye om det samfunnet vi bygger rundt oss og samfunnet som helhet. Dette er en av grunnsetningene for Jan Stokkes engasjement for og arbeid i barnevernet. Grepperød feiret 50 år som barnevernsinstitusjon i 2014! Norges Barnevern ønsket å markere dette jubileet med et intervju med daglig leder Jan Stokke!