I denne studien vil vi se på hvilke konsekvenser psykisk sykdom hos foreldre kan ha for barna. Videre fokuserer vi på Helsepersonellovens krav om at helsepersonell skal bidra med informasjon og nødvendig oppfølging av mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet, eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av foreldrenes tilstand. Avslutningsvis presenteres Barnas Time (BT) som et forebyggende alternativ og 10 års erfaring med tilnærmingen. Arbeidet er tenkt som et bidrag for å vise en måte for å forebygge belastninger og skader hos barna.