Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Når kunnskapen sitter i veggene - En empirisk studie av ulike kunnskapsformer og muligheter for kunnskapsutvikling i to barnevernsinstitusjoner

Sosionom og Master i Kunnskapsledelse virksomhetsleder ved Rostad Ungdomsheim.

berit@rotmo.com

Teamleder ved Stjørdal Ungdomssenter.

inger.lise.augdal@gmail.com

Professor i ledelse ved Høgskolen I Nord-Trøndelag (HiNT).

kjell.gotvassli@hint.no

  • Side: 107-121
  • Publisert på Idunn: 2014-09-01
  • Publisert: 2014-09-01

Hovedhensikten med denne artikkelen er å presentere resultater fra en kvalitativ studie av muligheter for kunnskapsutvikling og kunnskapoverføring i situasjoner der kunnskapen er erfaringsbasert og «sitter i veggene». Vår studie innbefatter intervju med åtte miljøterapeuter i to barnevernsinstitusjoner.Resulatene viser at mye av arbeidet i barnevernsinstitusjonene er erfarings- og praksisbasert. Dette kan stå i kontrast til at arbeidet i deler av barnevernet de siste årene har blitt sterkere forankret i evidensbaserte metoder. Grunnlaget for evidensbaserte metoder er basert på systematisering, kvalitetssikring og forskning på det aktuelle området. Dette representerer etter vår mening et ledelsesmessig dilemma. Hvordan kan vi kan få tak i og videreføre den erfaringsbaserte kunnskapen som finnes i institusjonene, og hvordan kan denne typen kunnskap integreres og brukes sammen med mer evidensbaserte tilnærminger i arbeidet?

Nøkkelord: Erfaringsbasert kunnskap, evidenbaserte metoder, ledelse, kunnskapsutvikling.

Abstract

The primary aim of this paper is to present some findings from a quality study and discuss ways of knowledge transfer when the knowledge that exits is experimental knowledge. Eight professionals from two child welfare institutions where interviewed in the study. The study shows that much of the work in the institutions is characterized by use of experiences, intituitin and feelings. But it is managerial expectations of work to be structured and driven by templates, programs and evidence-based methods. This represents a managerial dilemma. How can one promote the use of both types of knowledge, both the use of explicit knowledge and use of experimental knowledge?

Keywords: Experimental knowledge, evidence – based methods, leadership, knowledge development.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon