Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Musikkterapi som ettervernstiltak i barnevernet – - deltakelse og jevnalderfellesskap

Dr. polit. Førsteamanuensis Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord), UiT Norges arktiske universitet.

astrid.strandbu@uit.no

Phd. Førsteamanuensis Griegakademiet, Universitetet i Bergen og forsker/musikkterapeut ved Aleris Ungplan & BOI, region vest.

viggo.kruger@grieg.uib.no

Dr. art. Professor i musikkterapi ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen, og forskingsleder ved GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (UiB og Uni Research Helse).

brynjulf.stige@grieg.uib.no

  • Side: 79-93
  • Publisert på Idunn: 2014-09-01
  • Publisert: 2014-09-01

I denne artikkelen ser vi nærmere på ungdommers erfaringer med deltakelse i et musikkterapeutisk verksted som ettervernstiltak i barnevernet. Tidligere forsking viser at kontakt med jevnalderfelleskapet i barnevernsinstitusjoner kan medføre problemer, som læring av rusmisbruk og kriminalitet. Ungdommene som er intervjuet i denne undersøkelsen forteller om hvordan musikkdeltakelse kan fungere som inkludering i et fellesskap her og nå og også kvalifisere for videre deltakelse i samfunnet. Dette gir oss anledning til å diskutere musikk som mulighet til både å utfordres og utvikle seg i et fellesskap, og i overganger mellom ulike fellesskap. Vi ser på hvordan deltakelse i ulike musikkaktiviteter skaper arenaer der ungdommer kan gi og motta støtte når forholdene blir lagt til rette for det. I forlengelsen av dette argumenterer vi for relevansen av arenaer innenfor den barnevernfaglige praksis som kan gi rom for læring og utvikling i ressursorienterte jevnalderfellesskap som også innebærer positive erfaringer i møte med voksne.

Nøkkelord: barnevern, ettervern, deltakelse, musikkterapi, samfunnsmusikkterapi, jevnalderfellesskap, praksisfelleskap, læringsfelleskap.

Abstract

In this qualitative study we explore adolescents’ experiences of participation in a community music therapy project in the context of child welfare aftercare. Previous research has documented that contact with the community of peers in a child welfare institution may create problems, such as drug abuse and criminality. The adolescent interviewees in this study describe how musical participation can promote community inclusion and also facilitate social participation in a broader context. In the discussion of the findings, we suggest that music can function both as a resource within a given social setting and as a medium for social transitions. We observe how musical engagement may create arenas for mobilization of peer support and adult contact. Consequently, we argue that the field of child welfare will benefit from more systematic exploration of resource-oriented communities of practice where young people and adults can learn from each other.

Keywords: Child Welfare, Aftercare, Participation, Community Music Therapy, Community of Peers, Community of Practice.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon