I denne artikkelen argumenterer jeg for å få fram mer skriftliggjøring av kunnskapen i barnevernfeltet. Ettersom det å skrive en artikkel kan synes å være noe mange kvier seg for å sette i gang med, er det viktig å se på hva som skal til for at man likevel kan komme i gang. Denne artikkelens formål er å bidra til økt forståelse for hva det vil si å skrive en artikkel, og å komme med konkrete tips for skriveprosessen. Artikkelen er skrevet for å nå fram til de mange av tidsskriftets lesere som ikke har skrevet en artikkel, men som kanskje kunne tenke seg å gjøre et forsøk. Artikkelen tar spesielt for seg arbeidet med å bruke stoff fra en bachelor- eller masteroppgave til en artikkel i et fagtidsskrift. Mye av stoffet i denne artikkelen kan også benyttes for den som ønsker å publisere en artikkel med utgangspunkt i egen arbeidsplass. For eksempel fra et fagutviklingsprosjekt. Artikkelen dreier seg mer om skriveprosessen enn om de mulige akademiske krav man støter på.