Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Pappa i fengsel – hvordan ivaretas familien?

Høgskolelektor Avdeling for helse og sosialfag Høgskolen i Østfold trude.tonholm@hiof.no

Høgskolelektor Avdeling for helse og sosialfag Høgskolen i Østfold petter.a.arvesen@hiof.no

Førsteamanuensis Avdeling for helse og sosialfag Høgskolen i Østfold gunnar.v.hansen@hiof.no

  • Side: 185-194
  • Publisert på Idunn: 2013-12-13
  • Publisert: 2013-12-13

I denne artikkelen ser vi nærmere på virkningen av et opplæringsprogram i kriminalomsorgen som heter «Pappa i fengsel». Programmet har flere målsettinger, bl.a. å bedre kvalifisere fedre til papparollen selv om de er i fengsel, og å gjøre livet enklere for barn og familie ellers. Programmet har en rekke positive virkninger, men resultatene av den evalueringen som er gjort viser at programmet ikke bidrar til å løse en rekke av de problemene som familien møter mens pappa soner. I artikkelen argumenteres det derfor for at barn med foreldre i fengsel er en risikoutsatt gruppe, og at de tjenestene som ordinært skal ivareta risikoutsatte barn og familier, må ha en mer tydelig strategi for å avdekke de utfordringene denne gruppen har og iverksette relevante tjenestetilbud.

Nøkkelord: Pappa i fengsel, fangers pårørende, fengsel, barnevern, sosialtjenester, forebygging

Summary

In this article we discuss the effects of a Norwegian prison educational program called «Father in prison». The program has several goals, one of which is to improve fathers’ ability to better fulfill their parental role even while imprisoned. This makes life easier for children and other family members. The program has a series of positive outcomes. However, the study indicates that improving parental competencies in prison cannot solve many of the problems experienced by inmates’ families. This article therefore argues that children with imprisoned parents is a group at risk and that ordinary welfare services need a clearer strategy in identifying this group’s challenges and initiate relevant services.

Keywords: Fathers in prison, forgotten victims, prison, child protection services, social services, prevention
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon