Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 185-194)
av Gunnar Vold Hansen, Petter A. Arvesen og Trude Tonholm
SammendragEngelsk sammendrag

I denne artikkelen ser vi nærmere på virkningen av et opplæringsprogram i kriminalomsorgen som heter «Pappa i fengsel». Programmet har flere målsettinger, bl.a. å bedre kvalifisere fedre til papparollen selv om de er i fengsel, og å gjøre livet enklere for barn og familie ellers. Programmet har en rekke positive virkninger, men resultatene av den evalueringen som er gjort viser at programmet ikke bidrar til å løse en rekke av de problemene som familien møter mens pappa soner. I artikkelen argumenteres det derfor for at barn med foreldre i fengsel er en risikoutsatt gruppe, og at de tjenestene som ordinært skal ivareta risikoutsatte barn og familier, må ha en mer tydelig strategi for å avdekke de utfordringene denne gruppen har og iverksette relevante tjenestetilbud.

Nøkkelord: Pappa i fengsel, fangers pårørende, fengsel, barnevern, sosialtjenester, forebygging

Summary

In this article we discuss the effects of a Norwegian prison educational program called «Father in prison». The program has several goals, one of which is to improve fathers’ ability to better fulfill their parental role even while imprisoned. This makes life easier for children and other family members. The program has a series of positive outcomes. However, the study indicates that improving parental competencies in prison cannot solve many of the problems experienced by inmates’ families. This article therefore argues that children with imprisoned parents is a group at risk and that ordinary welfare services need a clearer strategy in identifying this group’s challenges and initiate relevant services.

(side 196-211)
av Bjørn Øystein Angel og Arne Backer Grønningsæter
Sammendrag

Å sette inn tiltak som virker er en utfordring for barneverntjenesten. Artikkelen presenterer og diskuterer erfaringer med å etablere et miljøterapeutteam i en barneverntjeneste. Å etablere lokalt utviklede tiltak kan sees på som en del av et kunnskapsbasert barnevern. Artikkelen belyser først hvilke tilnærminger teamet tar i bruk, og deretter hvilke utfordringer miljøterapeutene møter når de skal iverksette ulike tilnærminger. Til slutt diskuteres det om miljøterapeutteamet er et svar på kravet om et kunnskapsbasert barnevern.

(side 212-224)
av Karin Haarberg Aas
Sammendrag

Nyere undersøkelser viser at det fortsatt er langt igjen før barnevernsarbeidere samtaler med barna om følelsesmessig vanskelige forhold på en like selvfølgelig måte som med voksne. I denne artikkelen vil jeg presentere et veiledningsprosjekt der formålet var å styrke barnevernsarbeidernes kompetanse i å samtale med barn som er i vanskelige livssituasjoner. Som grunnlag for drøftingen brukes både eksempler hentet fra veiledningen og fra evalueringen i etterkant av prosjektet. Ved prosjektets avslutning ble det arrangert to fokusgruppeintervjuer der deltakerne reflekterte over hva som hadde vært nyttig for dem. Artikkelen presenterer en sosiokulturell ramme for forståelse av barn og barns deltakelse, og et sosiokulturelt perspektiv på kompetanseutvikling i samtaler med barn i barnevernet.

Intervju
(side 226-231)
av Olav André Manum
Sammendrag

Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for Sosialistisk Venstreparti, var blant de aller første som så hvilke demokratiske muligheter informasjons- og kommunikasjonsteknologien gir for bedre dialog mellom politikere og folk flest. I dag sitter han med en e-postbase på mer enn 35 000 personer, som han jevnlig sender informasjon til om saker de er opptatt av. Hva som skjer med disse sakene politisk, først og fremst i Oslo, får også mottagerne vite.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon