Kari Killén ble nylig hedret med Kongens fortjenestemedalje for sin innsats for barnas beste gjennom et langt liv. 79-åringen er stadig en aktiv og etterspurt ressursperson på området. Hun deler likevel sin tid med Norges Barnevern for et intervju om hva hun opplever som de viktigste utfordringene i dagens barnevern og om endringer på godt og vondt gjennom hennes tid som en av våre fremste forskere, praktikere og kunnskapsformidlere når det gjelder omsorg og behandling av barn.