Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 130-131)
av Jóna Hafdis Einarsson
Artikler
(side 132-145)
av Karen J. Skaale Havnen
Sammendrag

Denne fagartikkelen er ein lett redigert versjon av prøveførelesing til oppgitt tema i samband med underteikna sin disputas for PhD-graden ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU, den 24. mai 2013. Tittelen på avhandlinga er «Mellom psykisk helse og barnevern. Ein studie av psykiske vanskar hos barn plasserte utanfor heimen; førekomst, variasjon og utvikling». Temaet for prøveførelesinga og artikkelen er relatert til avhandlinga gjennom sitt fokus på moglege skadeverknader av plassering utanfor heimen, på barnas psykiske helse.

(side 146-156)
av Helga Johannesdottir
Sammendrag

Barnevernsarbeid og journalistikk er to profesjoner som ofte har et konfliktfylt forhold. De som arbeider i barnevernet kvier seg for å snakke med journalister av frykt for å bli feilsitert eller bryte taushetsplikten. Journalistene tar ikke kontakt med barnevernet fordi de risikerer å få «ingen kommentar» som svar. Så lenge disse profesjonene har fastlåste forestillinger om hverandre, vil det påvirke hva som publiseres i media om barnevernet. Denne artikkelen tar utgangspunkt i erfaringer fra et tverrprofesjonelt undervisningsopplegg mellom barnevernspedagogutdanning og journalistutdanning, som har som mål å øke profesjonenes kunnskap om hverandre. Mye tyder på at mer kunnskap om hverandres samfunnsoppdrag og metoder kan bidra til å øke en gjensidig tillit.

(side 158-173)
av Siv Anne Dimmen & Frøydis Trædal
Sammendrag

Det legges sterke føringer om at barnevernet skal søke etter fosterhjem i barnets slekt og nettverk når barn skal plasseres. I en intervjustudie med sju saksbehandlere har vi undersøkt hvilke erfaringer de har fra sitt arbeid med slike plasseringer. Vi bruker begrepene bakkebyråkrati og profesjonell autonomi for å analysere intervjumaterialet. Studien viser at ved slektsplasseringer har saksbehandlerne forventninger om at familien skal ordne opp selv i forhold som vanligvis tillegges barneverntjenesten. De veksler mellom å se på slektsfosterhjem som familie eller fosterfamilie. Når saksbehandlerne ser på slektsfosterhjemmet som familie, opplever de å ha et begrenset handlingsrom, mens når de ser på dem som fosterfamilie, opplever de handlingsrommet sitt større. Dette har igjen innvirkning på hvordan de utfører godkjenningsprosessen og oppfølgingen av barnet og fosterforeldrene.

Intervju
(side 174-178)
av Olav André Manum
Sammendrag

Kari Killén ble nylig hedret med Kongens fortjenestemedalje for sin innsats for barnas beste gjennom et langt liv. 79-åringen er stadig en aktiv og etterspurt ressursperson på området. Hun deler likevel sin tid med Norges Barnevern for et intervju om hva hun opplever som de viktigste utfordringene i dagens barnevern og om endringer på godt og vondt gjennom hennes tid som en av våre fremste forskere, praktikere og kunnskapsformidlere når det gjelder omsorg og behandling av barn.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon