Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Portvakt eller døråpner – Å rekruttere informanter til barnevernsforskning

Lærer og cand polit. Fagutvikler ved Barneverntjenesten i Stavanger knut.redalen@stavanger.kommune.no

Barnevernspedagog og PhD Førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger ingunn.studsrod@uis.no

Sosionom og Dr.PH, Professor i sosialt arbeid ved Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger elisabeth.willumsen@uis.no

Sosionom og PhD Førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger ingunn.t.ellingsen@uis.no

  • Side: 19-31
  • Publisert på Idunn: 2013-05-13
  • Publisert: 2013-05-13

I all forskning er forskere avhengig av å få tilgang til det forskningsfeltet som skal studeres. I denne artikkelen ser vi nærmere på barnevernsansattes erfaringer med å rekruttere informanter til forskning og utfordringer som ligger i rekrutteringsarbeidet. Studien bygger på fokusgruppeintervju med ansatte (n=8) som har deltatt med rekruttering av informanter til det nasjonale forsknings- og utviklingsprosjektet «Det Nye Barnevernet» (DNBV). Funnene viser faktorer som spiller inn på rekrutteringsarbeidet, der ansattes relasjon til informantene og oppfatning av deres situasjon spiller inn. Også innstillingen ansatte har til forskning synes å ha betydning. Studien baserer seg på forskning i barnevernsfeltet, men også innen andre forskningsfelt rekrutteres informanter via tjenesteytere. Funnene har således overføringsverdi til andre forskningsfelt.

Nøkkelord: Portvakt, rekruttering, forskningsprosess, «research mindedness»

Abstract

Obtaining access to a particular research field can pose challenges. In this article, we explore how child welfare professionals experience assisting researchers by recruiting service users as research participants. We conducted focus group interviews with eight child welfare professionals. All of them had recruited participants in a national research and development project, «Det Nye Barnevernet» [The New Child Welfare Service] (DNBV), in Norway. Our findings suggest that different factors influence the process of involving service users in research. These factors include the nature of child welfare professionals' relationships with service users and how the professionals perceive service users' circumstances. Child welfare professionals’ attitudes towards research also seem to have an influence.  While our study addresses child welfare, it is noteworthy that researchers in many fields need the help of service providers in order to access particular research fields’ informants. Consequently, our findings offer transferable insights. 

Keywords: research mindedness, gatekeeping, recruitement, research process
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon