Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kjærlighet: en kjernekompetanse i profesjonelt barnevernsarbeid?

Stipendiat ved senter for barn og unges kompetanseutvikling ved Høgskolen i Lillehammer hilde.thrana@hil.no

Denne artikkelen er et innspill i debatten om kompetanseutviklingen i barnevernet hvor det er fokus på en relasjonsbasert praksis og den profesjonelle personen. Kjærlighet blir introdusert som en betydningsfull kjernekompetanse i arbeidet med ungdom med atferdsproblemer. Her blir kjærlighet forstått både som nestekjærlighet og som en form for anerkjennelse basert på Axel Honneths teori. Artikkelen bygger på et empirisk grunnlag basert på intervju av ansatte og ungdommer i et barnevernstiltak hvor sosialarbeiderne inngår i nære relasjoner med ungdommene. Undersøkelsen peker på hvilke utrykk kjærlighet kan ha i en profesjonell praksis og viser en sammenheng mellom kjærlighet som en kjernekompetanse og de ansattes praksiskompetanse som bidrar til å legge til rette for ungdommens utvikling og vekst. Artikkelen viser utfordringene med å stå i nære relasjoner med ungdom og drøfter tilslutt om kjærlighet kan anses som en sentral kompetanse i det barnevernsfaglige arbeidet.

Nøkkelord: Profesjonelle kompetanser, ungdom med atferdsvansker, kjærlighet, anerkjennelse, identitet

Abstract

In child welfare service today there is an on going discussion about what kind of competences that are important to develop in order to help children, young people and families who are in need for support. This article focuses on the social workers personal and professional competence which implies an approach based on close relationship between the social worker and the adolescents. The article discusses love as a core- competence in child welfare practice, where the concept of love is understood as a form of recognition based on Axel Honneths theory of recognition, and a perspective of love as; «comfort for the stranger». The article is empirical grounded in a fieldwork consisting of interview of social workers and adolescents in a specific follow- up program for adolescents with behaviour problems. The interviews show the connection between love as a core- competence and the professional competence who indicates that love as a dimension in the work makes a difference in social work with adolescents. The article closes by discussing implications for practice by including love as a core- competence in child welfare practice.

Keywords: Professional competence, adolescents with behavior problems, love, recognition, identity
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon