Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Adopsjon som tekster i barnevernet

Hovedfag i sosialt arbeid Høgskolelektor Fakultet for helse- og sosialfag Høgskolen i Telemark ellinor.young@hit.no

Sosionom og PhD i sosiologi Førsteamanuensis Fakultet for helse- og sosialfag Høgskolen i Telemark ketil.eide@hit.no

PhD i sosiologi. Førsteamanuensis ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter KRUS elisabeth.fransson@krus.no

  • Side: 33-41
  • Publisert på Idunn: 2013-05-13
  • Publisert: 2013-05-13

Artikkelen undersøker hvordan saksbehandlere i barnevernet beveger saker fra fosterhjemsplassering til adopsjon. Det empiriske materialet består av dokumenter og journaler i barnevernsmapper. Gjennom en kritisk tekstanalyse av 21 barnevernssaker i perioden 1985 til 2009 løfter artikkelen fram hvordan saksbehandlere gjennom sine journaltekster konstruerer de sakene som til slutt ender med at noen barn adopteres. Det analytiske grepet tydeliggjør at vurderinger av mors omsorgskompetanse er innvevd i en større fortelling om mors egen problematiske barndom og oppvekst.

Nøkkelord: barnevern, adopsjon, saksbehandlere, omsorgskompetanse, kritisk tekstanalyse.

Abstract

The article examines the process where foster care placements in child welfare services are moving on to become adoptions. The empirical material consists of documents and records in child care services folders. Through a critical textual analysis of 21 childwelfare cases in the period 1985 to 2009, the article reveal how social workers through their journal texts construct the cases that eventually ends with adoption. This analysis clarifies the caseworkers' perspectives in the production of mother's problems and the outcome of the cases and how maternal care skills are woven into a larger story about the mother's troubled childhood and adolescence.

Keywords: child welfare, adoption, critical textanalysis.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon