Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

God praksis i møte med etniske minoritetsfamilier i barnevernet: saksbehandleres og foreldres erfaringer

Master i barnevern, barnevernkurator ved barneverntjenesten i Bergenhus. Universitetet i Bergen, HEMIL-senteret, Masterprogram i barnevern UNI-Helse. Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge (RKBU), Bergen. marteknag@gmail.com

Dr.psychol, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen. Institutt for sosialfag og vernepleie, Avdeling for helse- og sosialfag marit.netland@hib.no

Denne artikkelen bygger på en studie av hvordan seks foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn og deres saksbehandlere beskrev godt samarbeid (det vi si en «beste-praksis»-studie). Ifølge informantene var saksbehandlernes fremgangsmåter kjennetegnet av a) å ta foreldrenes ønsker og behov på alvor, b) være tilgjengelig og c) gi informasjon på en forståelig og åpen måte. Kulturforskjeller angående syn på barn og barns behov, oppdragelse og omsorg, ble tematisert, men ble likevel ikke sett på som problematisk i de gode samarbeidsrelasjonene. Dette kan synes å stå i motsetning til tidligere forskning, som har konkludert med at kulturforskjeller vanskeliggjør sosialt arbeid med etniske minoritetsforeldre. Denne studien skiller seg imidlertid fra tidligere forskning ved at den baserer seg på et utvalg der samarbeidet ble ansett som godt. Resultatene gir grunnlag for å foreslå at saksbehandlers framgangsmåter har betydning for hvorvidt kulturforskjeller blir et hinder i arbeidet med å tilrettelegge for likeverdige tjenester for etniske minoriteter.

Nøkkelord: Kultur, etnisk, profesjonelle relasjoner, god praksis, barnevern.

Abstract

This article draws on a qualitative interview study on how six parents with ethnic minority background and their social workers describe collaborative relationships (i.e., a «best-practice» research study). According to the informants, the social workers’ approaches were characterized by a) taking the parents’ requests and needs seriously, b) being available to the parents and c) giving information clearly and openly. Cultural differences concerning perceptions of children’s needs, education and care, were central themes in the research interviews, but nevertheless not considered problematic for the cooperative relationships. These findings stand in contrast to prior research concluding that cultural differences hamper social work practice with ethnic minority parents. However, this study differs from previous research in that the sample was composed by participants who were satisfied with their collaborative relationships. This suggests that social workers’ approaches are relevant to whether or not cultural differences constitute obstacles, when working towards equal services for ethnic minorities in child welfare.

Keywords: Culture, ethnicity, professional relations, good practice, child welfare
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon