Barnevernets plassering av barn utenfor hjemmet utgjør et av de sterkeste offentlige inngrepene i relasjonen mellom foreldre og barn. Basert på intervjuer med saksbehandlerne til 109 barn retter vi i denne artikkelen søkelys mot hvilke situasjoner og forhold som oppfattes som så skadelige for barn at de må flyttes hjemmefra og hvordan barneverntjenesten kommer fram til beslutningen om å plassere barna.