Landsforeningen for barnevernsbarn og Forandringsfabrikken deler i år på heideren ved å bli tildelt Karl Evang-prisen for arbeidet for at born og unge skal få bruke røysta si i samfunnet og bli hlyrede i saker som gjeld dei sjølve.