Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 186-187)
av Jorunn Vindegg
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 189-199)
av Atle Ødegård & Elisabeth Willumsen
SammendragEngelsk sammendrag

I Norge har vi et velutviklet tjenestetilbud til barn/unge og deres familier og mange brukere er fornøyde med det tilbudet de får. Samtidig står vi overfor store samarbeidsutfordringer mellom ulike tjenesteytere, noe som særlig har sammenheng med fragmenterte velferdstjenester. Hensikten med denne kvalitative studien er å utforske hvordan tjenesteytere (N = 17) som arbeider med barn og unge forstår fenomenet samarbeid. Informantene fylte ut et skjema bestående av åpne setninger om fenomenet samarbeid. Denne kvalitative metoden inviterer informantene til å fremme egne erfaringer med samarbeid, på en åpen og ikke dirigerende måte. Analysen av datamaterialet var inspirert av grounded theory. I alt åtte suksessfaktorer for godt samarbeid ble identifisert. En konseptuell modell ble utviklet som beskriver ulike typer samarbeid, organisert langs to dimensjoner – planlegging og relasjoner. Modellen kan brukes som analyseverktøy for ledelsen og tjenesteytere som ønsker å utvikle sine samarbeid f.eks i ansvarsgrupper.

The primary aim of this paper is to present the findings from a qualitative study and to outline a tentative model of interprofessional collaboration. Seventeen professionals from child welfare services, school psychology services, elementary schools and kindergartens participated in the study. A Sentence Completion Technique was used, where participants were given the opportunity to present their perceptions of collaboration in an unstructured and open way. Categorization was used as the central analyzing tool along with condensation and interpretations. Data analysis was supported by the software program NVIVO8. The results are presented as eight polarized constructs and a tentative model for collaboration arrangements is suggested. The conceptual model may be used as an analytical tool a) in the management of planning and developing collaboration processes and b) for professionals directly engaged in collaboration processes, such as case conferences.

Keywords:

Co-operation, qualitative study, children and adolecents

(side 200-214)
av Øivin Christianse & Norman Anderssen
Sammendrag

Barnevernets plassering av barn utenfor hjemmet utgjør et av de sterkeste offentlige inngrepene i relasjonen mellom foreldre og barn. Basert på intervjuer med saksbehandlerne til 109 barn retter vi i denne artikkelen søkelys mot hvilke situasjoner og forhold som oppfattes som så skadelige for barn at de må flyttes hjemmefra og hvordan barneverntjenesten kommer fram til beslutningen om å plassere barna.

Aktuell i Barnevernet
(side 216-221)
av Kikkan Ustvedt Christiansen
Sammendrag

Helen Bjørnøy har ledet barnevernpanelets arbeid. Panelet ble nedsatt høsten 2010 og leverte sin rapport i september 2011. Det ble sagt ved etableringen at det er de store spørsmålene i barnevernet panelet skal ta opp, og gi råd og anbefalinger om. Mandatet et formulert slik: Panelet skal gi forslag og anbefalinger knyttet til fem hovedbolker: Organisering, regelverk, brukermedvirkning, kunnskapsbehov og tiltak i barnevernet. Anbefalingene som blir lagt fram skal være innspill til proposisjonen som regjeringen skal legge fram for stortinget våren 2012. Det er i denne sammenheng vi ber om en prat med Helen Bjørnøy.

Nyheter
(side 227-228)
Sammendrag

Landsforeningen for barnevernsbarn og Forandringsfabrikken deler i år på heideren ved å bli tildelt Karl Evang-prisen for arbeidet for at born og unge skal få bruke røysta si i samfunnet og bli hlyrede i saker som gjeld dei sjølve.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon