Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kognitiv utvikling som tema i opplæring og veiledning av fosterforeldre

Spesialpedagog og dr. politi i pedagogikk Professor ved UiN – sosialarbeiderutdanningene

terje.halvorsen@uin.no

  • Side: 117-127
  • Publisert på Idunn: 2011-11-03
  • Publisert: 2011-11-03

Det er empirisk belegg for å hevde at omsorgspersoner i betydelig grad kan bidra til barns kognitive utvikling gjennom utviklingsstøttende tiltak. Blant sentrale forskere er det også enighet om at fosterforeldre gjennom pedagogisk innsats kan kompensere for tidligere mangelfull stimulering og således øke utsatte barns mulighet til å mestre skolefaglige utfordringer. I denne artikkelen presenteres en undersøkelse av i hvilken grad barns kognitive utvikling og tiltak for å fremme utvikling inngår som temaer i opplæring og veiledning av fosterforeldre i Norge.

There is empirical evidence for the claim that efforts carried out by caregivers to promote cognitive development are of utmost importance. Among key scholars, there is also agreed that foster parents can provide assistance that can compensate for past lack of stimulation and thereby increase vulnerable children’s ability to cope with academic challenges. This article presents a study of whether cognitive development and approaches to promote cognitive growth are issues that are emphasized in the initial training and subsequent guiding of foster parents in Norway.

Keywords:

Foster care, Cognitive development, Language acquisition, Deprivation, Compensatory approaches

Keywords: Fosterhjem, kognitiv utvikling, språktilegnelse, deprivasjon, kompensatorisk tilnærming
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon