Barnevernets grand old lady, Turid Vogt Grinde gir seg ikke. I en kvinnealder har hun forsket, først på funksjonshemmede barn, senere på sentrale problemstillinger i barnevernet. 17 år etter offisiell pensjonsalder er hun fortsatt glødende. Det er på tide å undersøke hva som er drivkraften bak hennes engasjement.