Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Forskningsprosjektet Fosterbarns psykiske helse

Psykologspesialist

stine.lehmann@psykp.uib.no

  • Side: 182-183
  • Publisert på Idunn: 2011-11-03
  • Publisert: 2011-11-03

Forskningsprosjektet «Fosterbarns psykiske helse» starter opp i september 2011. Studien omfatter ca 500 fosterbarn i alderen 6–12 år i Bufetat, region sør, og skal gi ny kunnskap om norske fosterbarns psykiske helse og resiliens.

ERFARING OG FORSKNING har vist at mange fosterbarn har vansker i dagligliv og skole, og at disse vanskene ofte fortsetter inn i voksen alder.

Formålet med dette prosjektet er å få mer og bedre kunnskaper om barns ressurser og vansker. Vi er særlig opptatt av hvilke egenskaper ved barnet og omgivelsene som beskytter og styrker barnets psykiske helse. En del av prosjektet er også å prøve ut metoder som barnevernet kan bruke i sitt arbeid med å kartlegge barns behov ved plassering i fosterhjem.

Gjennom prosjektet ønsker vi å få kunnskap og metoder som kan bidra til bedre tiltak for fosterbarn og fosterfamilier.

Hvordan prosjektet gjennomføres

Fosterforeldre, barnevernet og fosterbarnets kontaktlærer blir spurt om å delta.

Fosterforeldre og lærere skal svare på en internettbasert kartleggingsmetode som heter DAWBA (Development and Well-Being Assessment). Dette er en detaljert gjennomgang av barnets psykiske helse og hvordan hun/han har det i hverdagen.

Barneverntjenesten svarer på spørreskjema om barnets kontakt med barneverntjenesten.

Oppfølgingsundersøkelser

For å få kunnskap om barnas utvikling frem til voksen alder planlegger vi å gjøre lignende kartlegging ca hvert tredje år, frem til 2025.

Prosjektgodkjenning og fritak for taushetsplikt

Barne – Likestillings og Inkluderingsdepartementet har innvilget fritak for taushetsplikt for prosjektet, slik at fosterforeldre, barnevern og lærere kan gi opplysninger uten hinder av taushetsplikten i hht forvaltningslovens § 13, for barn plassert med hjemmel i bvl § 4-12. For barn plassert med hjemmel i bvl § 4-4 femte ledd må samtykke til deltakelse innhentes fra barnets forelder. Prosjektet er fremlagt for Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest-Norge, som har vurdert og godkjent prosjektet.

Prosjektledelse

Psykologspesialist og stipendiat Stine Lehmann ved Psykologisk fakultet, Universtitetet i Bergen, er prosjektleder. Universitetet i Bergen er prosjektansvarlig. Prosjektet samarbeider med Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge, psykisk helse og barnevern (RKBU), og forskningsprogrammet «Fosterhjem for barns behov». Prosjektet er finansiert av Bufetat, region sør.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon