I dette innlegget gis en framstilling av barnevernets utvikling i Norge, fra tilblivelsen og frem til dagens situasjon. Det er de juridiske, fagpolitiske og organisatoriske forhold som beskrives og drøftes, dels faktaorientert og saklig, men også med polemiske innslag.