Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 58-59)
av Jorunn Vindegg
Vitenskapelig publikasjon
(side 62-72)
av Elisabeth Franson
SammendragEngelsk sammendrag

Unge kvinner og menn som flytter ut av ungdomshjem tynges av sin fortid, samtidig som fortidens tyngde også virker som en produktiv kraft som setter fortid i bevegelse. Hensikten er å løfte fram og synliggjøre eksempler på slike bevegelser gjennom en analyse av ungdoms selvarbeid. Artikkelen tar utgangspunkt i en kvalitativ undersøkelse blant 27 kvinner og menn som alle har flyttet ut fra ungdomshjem på østlandet i Norge. Den metodiske tilnærmingen består av intervjuer, deltakende observasjon og bruk av tekster. Analysene er inspirert av post-strukturalistisk teori.

The intention of this article is to lift and to contextualize ways that young people talk about themselves after having moved out of child care institutions. The article starts drawing the readers’ attentions toward dilemmas and questions regarding the choices of perspectives and analytical tools that could seem fruitful in studying these young people accounts of themselves. Further on the article enlighten young people’s self work with their difficult past, and focus how young people in various ways give meaning to their past. The article is based on a qualitative study of young men and women after moving out of child care institutions.

Keywords:

transition from care, self-work, post-structural theory, subjectivity, Michel Foucault, Child Care Institutions.

(side 74-81)
av Karen Colban Hoel og Trude Christiane rønnild
Sammendrag

I denne artikkelen vil det argumenteres for at det skjer kunnskapsprosesser i utøvelsen av sosialt arbeid, hvor sosialarbeiderens teoretiske kunnskap blir selvfølgeliggjort og taus. Dette benevnes som tause selvfølgeliggjøringsprosesser. Konsekvenser av disse prosessene er at teoretisk kunnskap fremkommer som implisitt og uuttalt innen sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag. Med en slik forståelse står en i fare for å gjøre kunnskap usynlig, noe som gir innvirkning på hvordan sosialarbeidere møter arbeidsfeltes krav til det å vite noe «for sikkert».

(side 82-92)
av Hilde R. Myhrer og Elin Stenerud
Sammendrag

I de senere år har det vært en betydelig økning i antall enslige, mindreårige flyktninger til Norge. Dette er asylsøkere under 18 år som kommer hit uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Mange kommuner har tatt utfordringen med å motta, bosette og følge opp de unge flyktningene. I denne artikkelen vil vi belyse ulike tema som kommunene bør være oppmerksomme på ved bosetting av de unge flyktningene. Ved siden av egne praksiserfaringer og aktuell litteratur og forskning vil vi også legge vekt på verdier, holdninger og praksis.

(side 94-102)
av Kikkan Ustvedt Christiansen
Sammendrag

Norsk Barnevernsambands erfaringskonferanse i februar i år ble lagt opp som en jubileumskonferanse for Kikkan Ustvedt Christiansen i anledning feiringen av hennes 80-årsdag. Nedenfor gjengis hennes innlegg på konferansen i sin opprinnelige form, mer som et kåseri enn som et foredrag.

(side 104-109)
av Anne Marie Verpe og Ingun Klepp
Sammendrag

Oddbjørn Skjong er avtroppende leder i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Møre og Romsdal. Med utsikt utover Moldefjorden møter vi ham på hans lyse og luftige kontor, denne aller siste dagen før hans pensjonstid starter. Siden ordningen med fylkesnemnder ble etablert i Norge 1. januar 1993, har denne mannen uavbrutt, gjennom 18 år og 2 måneder, frontet vanskelige dilemmaer og valg knyttet til barn og unges omsorgssituasjoner. Fra 1993 til 2005 var han, sammen med sin «høyre hånd» og sekretær Marit Grønningsæter alene om å administrere alle saker for fylkesnemnda i fylket. Det kan nevnes at i 1993 var antall saker i fylkesnemnda i MØRE OG ROMSDAL 56, mot 241 i 2010. Totalt for perioden 1993 til og med 2010 er det behandlet 2293 saker i dette fylket. Denne formidable økningen i arbeidsmengde har etter hvert medført en styrking av bemanningen på kontoret til 3 ledere og 1,8 sekretærer.

Nye bøker
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon