I denne artikkelen presenterer vi utviklingen og gjennomføringen av dialogmøter med fokus på barneoppdragelse i dagens norske flerkulturelle samfunn. Norske og arabiske mødre har vært sammen fem kvelder med diskusjon og refleksjon rundt verdier og dilemmaer i oppdragelsen av sine barn og ungdommer i vårt samfunn. Samtalene har fått fram likheter og forskjeller i tanker og handlingsvalg hos disse mødrene, noe som også har gitt deltagerne ny innsikt og kunnskap om hverandres forutsetninger og ønsker i det å utøve morsomsorg.