Sosionom Turid Berg ble i 2010 utnevnt til æresmedlem i Telemark Barnevernsamband

I begrunnelsen for utnevnelsen framheves hennes engasjement når det gjelder spredning av informasjon og kunnskap om barnevernet ut i befolkningen, hennes aktive bruk av media, og dermed hennes enestående innsats for «et åpnere barnevern». Dette har krevd mot og stå-på-vilje ikke bare i enkle, men også i høyst kontroversielle situasjoner, der medie- og aksjonsgrupper utøver press. Det handler om faglig styrke så vel som god artikuleringsevne – om å kunne tale og uttrykke seg slik at folk forstår – det være seg overordnede myndigheter og rettsinstanser, og ikke minst folk flest.

I Tidsskriftet Norges Barnevern står hun fram for leserne og for redaksjonen, nettopp som uredd og tydelig, som faglig sterk, og som en klar og sterk talsperson for barnas beste. En som kan tåle og håndtere konstruktivt de belastninger som følger med. Det er ikke så mange som greier dette og som påtar seg de oppgavene og belastningene slike innsatsformer krever.

Også som styremedlem i Norsk Barnevernsamband gjorde hun seg faglig sett sterkt gjeldende.

Æresmedlemskapet er vel fortjent – og vi gratulerer!

Norsk Barnevernsamband