Tannhelsepersonell har en lovbestemt plikt til å melde bekymringer til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt eller mishandling. Likevel viser statistikken at det blir sendt svært få bekymringsmeldinger til barnevernet fra tannhelsetjenesten. Tannhelsepersonell er i dag en lite utnyttet ressurs som samarbeidspartner og informant for barnevernet. I denne artikkelen belyser vi hvilken mulighet tannleger og tannpleiere har til å oppdage tegn på omsorgssvikt og mishandling av barn. Vi peker også på noen forutsetninger som må være til stede for at tannhelsepersonell i større grad skal kunne utnyttes som samarbeidspartner for barnevernet.Artikkelen er blitt utarbeidet med støtte fra det regionale rusforskningsprogrammet i Helse Vest (KORFOR). Takk til førsteamanuensis Øyvind Kvello, Psykologisk institutt, NTNU, for verdifulle kommentarer og innspill underveis.