Hva lærer norske sosialarbeiderstudenter fra praksisfeltet i et samfunn som kulturelt, sosialt og ikke minst økonomisk skiller seg radikalt fra det norske? Kan praksisstudier i fremmede kontekster føre til ny innsikt og forståelse av seg selv og grunnlaget for egen forståelse som sosialarbeider?