Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Barnet som aktør og kunnskapsbærer –– en utfordring for barnevernets profesjonelle ekspertise

Barnevernpedagog, cand.polit og ph.d i sosialt arbeidFørsteamanuensis ved Universitetet i Agder

bjorn.o.angel@uia.no

  • Side: 141-151
  • Publisert på Idunn: 2010-11-04
  • Publisert: 2010-11-04

I de senere årene er det blitt mer og mer aktuelt å anse barn som en kompetent aktør i eget liv, også innen barnevernet. Dette er i tråd med FNs barnekonvensjon og nyere forskning om barn og barndom. Det vil si at barnet blir sett på som ekspert i eget liv på samme tid som barnevernet med sin profesjonelle ekspertise har kompetanse til å bestemme og vite hva som er best for barn. Hva innebærer dette og hvordan kan vi forstå forholdet mellom barnet som aktør og kunnskapsbærer sett i forhold til barnevernets profesjonelle ekspertise? Det hevdes at den profesjonelle ekspertisen skal baseres på det best mulig tilgjengelige vitenskaplige grunnlag, sammen med profesjonsutøverens erfaringer, kritiske og etiske vurderinger, brukerens preferanser og med kontekstuelle hensyn. Spenningen mellom barnevernets profesjonelle ekspertise og nyere syn på barn og barndom er tema i denne artikkelen.

During recent years, it has become more and more common to consider children as competent participants in their own lives, also in the child protective services. This agrees with the UN Convention on the Rights of the Child and more recent research on children and childhood. That is to say that the child is seen as the expert on his own life, at the same time as the child protective services with their professional expertise have competence to say what is best for children. What does this imply and how can we understand the relation between the child as active participant and knowledge holders, seen in relation to the child protective services’ professional expertise? It is claimed that the professional expertise should be based on the best possible available scientific grounds, together with the professional worker’s experiences, critical and ethical considerations, the user’s preferences and with contextual considerations. Finally, the tension between the child as expert and the child protective services professional expertise is discussed.

Keywords:

Modern childhood, professional expertise, child protective services, competence.

Keywords: Moderne barndom, profesjonell ekspertise, barnevern, kompetanse
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon