Denne artikkelen er basert på en undersøkelse av de hjelpetiltakene som blir registrert under andre tiltak i Statistisk sentralbyrås barnevernstatistikk. Så mange som 39 prosent av barneverntiltakene ble i 2008 registrert under kategorien andre tiltak. Ut fra den offentlige statistikken er det ikke mulig å finne ut hva disse tiltakene består i. Når kategorien andre tiltak utgjør en så stor andel av det forebyggende barnevernarbeidet, er det av interesse å kjenne til hva som skjuler seg bak tallene i statistikken. Tanken bak undersøkelsen var at vi ved å se nærmere på denne kategorien kunne avdekke mulige gode ideer til tiltak og metoder som også kan benyttes av andre og spre kunnskap om tiltaksformer som ellers er skjult i statistikken. Dette kan representere ideer som kan benyttes av andre og således ha overføringsverdi.