I forbindelse med at Statens helsetilsyn overtok tilsynet med barnevernet fra nyttår 2010, noe som var en ny oppgave for dem, fikk psykolog Vigdis Bunkholdt i oppdrag av helsetilsynet å holde et innlegg for dem. Innholdet i foredraget dreier seg naturlig nok om hvordan tilsynet kan finne grunnlag og holdepunkter for å utøve vurderinger av barnevernets fungering, og av hvorvidt oppgavene utøves på forsvarlige måter. Redaksjonen fant dette framlegget informativt og velfundert og derfor nyttig, ikke minst som et uttrykk for grunnleggende faglige ståsteder fra en sentral og aktiv representant for barnevernet som fagområde. Vi valgte å trykke det i sin opprinnelige form, fordi intensjonen så tydelig legger rammen for formen.