I denne artikkelen setter vi fokus på relasjonen mellom barneverntjeneste og foreldre. Utgangspunktet ligger i forhold som foreldre med barn i fosterhjem opplever som vanskelige for et samarbeid. Artikkelen bygger på intervju med 20 norske foreldre som har barn under ti år i fosterhjem, og et fokusgruppeintervju med seks erfarne saksbehandlere, hvor tema var sentrale funn fra intervjuene med foreldrene.