Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 77-88)
av Veronica Haug og Sveinung Horverak
SammendragEngelsk sammendrag

I denne artikkelen ønsker vi å sette søkelys på barns deltakelse og ressurstilgang på ulike nivåer ved å bruke begrepet sosial kapital. Vi ønsker å drøfte barns deltakelse i familie, nærmiljø, barnevern og samfunnet i et ressursperspektiv. I alle nettverk og relasjoner hvor barn deltar kan det ligge potensielle ressurser. Kunnskap og bevissthet om verdien av disse ressursene vil være sentralt i arbeid med barn og unge. Vi ønsker å utforske sosial kapital som et analytisk begrep i en slik bevisstgjøring, og stiller oss spørsmålet: Kan sosial kapital som begrep bidra til økt forståelse og bevisstgjøring av barns deltakelse og ressurstilgang? Artikkelen er tredelt; i første del redegjør vi for sosial kapital som begrep, samt legger noen føringer for hvordan begrepet kan anvendes blant barn og unge. Andre del vil ta for seg barns deltakelse på ulike nivåer i samfunnet og relatere disse til sosial kapital-begrepet. Tredje del inneholder refleksjoner over muligheter ved å anvende sosial kapital som begrep i arbeid med barn og unge.

Abstract:

In this article we discuss the concept of social capital in the context of social work with children and adolescents. We ask ourselves if social capital as an analytical concept may contribute to our understanding of social work and child welfare. The main focus of this discussion will be three different perspectives on social capital applied within child welfare and protection. First, we discuss children as social actors and participants in child welfare services. Children as welfare agents are the topic of the next perspective. Issues of concern here are children as users of welfare services in society, and how their rights and agency are implemented and practiced. Further we analyze children as fellow citizens and their active participation in civic society, particularly concerning political processes, policy and legislation of child protection and welfare matters in the Norwegian society. Social structures and practice in society play an important role in the premises for children`s involvement and participation in network, groups and organizations. At last, reflections are made regarding the idea and potential of applying social capital in analyzing children`s resources, participation and decision-making processes.

(side 114-122)
av John H. Stamnes
Aktuell i barnevernet
Nye bøker
(side 140-142)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon