Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for velferdsforskning
Tidsskrift for velferdsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0.

Tidsskriftet formidler forskningsresultater som er relevante for den vitenskapelige utviklingen og for den offentlige debatten om velferdsspørsmål. Tematisk spenner artiklene over komparative, normative og historiske analyser av velferdsstaten, studier av levekår og livskvalitet, sosiale problemer, trygd, helse og sosiale tjenester.

Tidsskriftet er et flerfaglig, fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1 i den norske publiseringsindikatoren. Det er et supplement til de disiplinbaserte tidsskriftene og en veletablert publiseringskanal for et stort flerfaglig forskningsområde. Tidsskriftet inneholder vitenskapelige originalarbeider, kommentarer og bokanmeldelser.

Tidsskrift for velferdsforskning utkom første gang i 1998, og publiserer fire utgaver per år.

For tidligere utgaver av tidsskriftet (ikke open access) utgitt av Fagbokforlaget, se https://tfv.portfolio.no/

Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din. Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

Tidsskrift for velferdsforskning er indeksert i Directory of Open Access Journals (DOAJ).
Redaktør
Ingrid Rindal Lundeberg, Uni Research Rokkansenteret

Redaksjon
Jan Erik Askildsen, Universitetet i Bergen
Aksel Hatland, Institutt for samfunnsforskning
Kristine Bærøe, Universitetet i Bergen
Einar Øverbye, Høgskolen i Oslo and Akershus

Redaksjonssekretær
Hilde Kjerland

Redaksjonsråd
Astri Andersen, Universitetet i Bergen
Anders Barstad, Statistisk sentralbyrå
Tone Fløtten, Fafo
Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet
Knut Halvorsen, Høgskolen i Oslo and Akershus
Hans-Tore Hansen, Universitetet i Bergen
Bjørn Hvinden, Høgskolen i Oslo and Akershus
Hanne Haavind, Universitetet i Oslo
Stein Kuhnle, Universitetet i Bergen
Karl Ove Moene, Universitetet i Oslo
Pål Repstad, Universitetet i Agder
Stein Ringen, University of Oxford
Tine Rostgaard, KORA
Stefan Svallfors, Umeå universitet
Aslak Syse, Universitetet i Oslo
Marta Azebehely, Stockholms universitet
Lars Inge Terum, Høgskolen i Oslo and Akershus
Steinar Westin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Kari Wærness, Universitetet i Bergen

Kontakt
E-post: velferd.rokkan@uni.no

Uni Rokkansenteret
Nygårdsgt. 5
5015 Bergen
Norge

Bøker som foreslås anmeldt kan sendes til:
Tidsskrift for velferdsforskning
Uni Research Rokkansenteret
Postboks 7810
5020 Bergen

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon